Na gjeni në Google Maps

Addresa:

92.1 Capital FM Rr. Dardania 272 Fushë Kosovë, 12000 Kosovë

Numrat Kontaktues:

  • Tel: +383 38 600 921
  • SMS: +383 44 759 921
  • Marketingu: +383 38 600 921, Ext 101
  • Sherbimi Teknik: +383 38 600 921, Ext 103

E-mail :

info at capital921.com

Na shkruani:

Në formularin e poshtëm mund të na shkruani për shërbimet publicitare, komentet apo ankesat tuaja.