Na gjeni në Google Maps

Addresa:

92.1 Capital FM Rr. Dardania 272 Fushë Kosovë, 12000 Kosovë

Numrat Kontaktues:

  • Tel: +383 38 600 921
  • SMS: +383 44 759 921
  • Marketingu: +383 38 600 921, Ext 101
  • Sherbimi Teknik: +383 38 600 921, Ext 103

E-mail :

info at capital921.com

Na shkruani:

Në formularin e poshtëm mund të na shkruani për shërbimet publicitare, komentet apo ankesat tuaja. Për dëshira muzikore, përshëndetje si edhe çdo gjë që ka të bëjë me programet tona kontaktuese mos na shkruani këtu sepse nuk realizohen.