Në Malet e Berishës operatori hudh xhamat

Publikuar më

Operatori ekonomik nga Prishtina zbraz material inert me xham pakurfar konsiderate te kesaj zone te mbrojtur si park. Zbrazja shihet se është bërë në skaj të Rrugës Brukseli, në Fshatin e Ri të Malishevës.

Komuna e Malishevës disa herë e ka pastruar këtë rrugë nga materialet ndërtimore të hudhura nga operator të ndryshëm edhe qytetarë.

Hudhja e mbeturinave inerte sidomos në vendet e mbrojtura mund të përbënë edhe vepër penale për subjektin juridik edhe qytetarin.

Artikulli: Komuna Malishevës ska përgjigje për hudhjen mbeturinave inerte nga operatori

Komentet